Lp.

Imię i nazwisko

Przedmiot

Grzegorz Kozioł

Dyrektor szkoły

Paweł Chlastawa

Nauczyciel W-F, trener piłki nożnej

Klepacki Bartłomiej

Trener piłki nożnej

Piotr Cisek

Nauczyciel W-F, trener bramkarzy

Tomasz Szymański

Nauczyciel W-F, trener piłki nożnej

Konrad Ryznar

Nauczyciel W-F, trener piłki nożnej

Aleksander Buńko

Nauczyciel W-F, trener piłki nożnej

Kamil Rygowski

Nauczyciel W-F, trener piłki nożnej

Tomasz Ekiert

Nauczyciel W-F, trener piłki nożnej

Jacek Smuczek

Trener I klasy Akrobatyki Sportowej

Wojciech Smuczek

Nauczyciel W-F, trener Akrobatyki Sportowej

Kinga Flader

Instruktor pływania

Anna Chamulak

Nauczyciel J.polskiego

Barbara Michacewicz

Nauczyciel Techniki, Doradztwo zawodowe

Karolina Siara

Nauczyciel Edukacji wczesnoszkolnej , świetlica szkolna

Estera Kowalska

Nauczyciel Edukacji wczesnoszkolnej

Iwona Jędo-Nagi

Nauczyciel Edukacji wczesnoszkolnej

Justyna Szłapak

Nauczyciel Edukacji wczesnoszkolnej, pedagog szkolny

Kazimierz Szydło

Nauczyciel Religii

Grzegorz Rybczak

Nauczyciel Religii

Ada Dorociak

Nauczyciel WDŻ

Piotr Szelążek

Nauczyciel Muzyki

Ewa Wajda-Król

Nauczyciel J.angielskiego

Magdalena Fałda

Nauczyciel J..niemieckiego

Barbara Jaroch-Kohut

Nauczyciel J.polskiego, WOS, EDB

Elżbieta Wujec

Nauczyciel J.polskiego

Gorzko Piotr

Psycholog szkolny

Marcin Korab

Fizjoterapeuta

Urszula Zariczna

Nauczyciel Tyflopedagog

Anna Kądziela

Nauczyciel Geografii

Katarzyna Gembarzewka

Nauczyciel Matematyki

Marta Stanowska

Nauczyciel Matematyki

Agnieszka Wojtaszek

Nauczyciel Historii

Małgorzata Soboń

Nauczyciel Chemii

Anna Wróblewska

Nauczyciel Fizyki

Zdzisława Mrozowska

Nauczyciel Przyrody i Biologii

Małgorzata Pięta

Nauczyciel Plastyki